Dessa sakerna skulle jag vilja att du ser över innan jag kommer och skor din häst